iskanje

O programu Re-integrate

Ozadje

Pojavljajoče se težnje na trgu dela, ki vplivajo na sisteme socialnega varstva pomenijo velik premik v demografskih značilnostih delavcev v smeri starejših delavcev. Ena od posledic starajoče se delovne sile je večja verjetnost bolezni ali poškodb ter posledične odsotnosti z dela. Bolj aktivni pristopi delodajalcev in predstavnikov delavcev k delovni zmožnosti in zaposlovanju lahko pomembno vplivajo na delovno zmožnost obolelih in poškodovanih delavcev.

Ta projekt si prizadeva prenesti znanje, spretnosti in vire, ki so bili razviti v okviru širokega razpona evropskih in nacionalnih pobud za zadržanje zaposlitve in vračanje ogroženih delavcev na delo ter promocijo zdravega delovnega življenja.

Cilji projekta

 •  Razviti niz pripomočkov za izboljševanje prakse delodajalcev na področju vračanja na delo (ocenjevalni pripomočki, programi usposabljanja, okolje za spletno učenje).
 •  Prenesti znanje, ki temelji na raziskavah in politiki izboljševanja prakse delodajalce na področju vračanja bolniško odsotnih delavcev na delo (povečevanje ozaveščenosti, izobraževanje in usposabljanje ter pripomočki za podporo).
 •  Prenesti razvito znanje in spretnosti v različna nacionalna okolja.
 •  Poskusno uporabiti orodja za usposabljanje in ocenjevanje - rezultati bodo uporabljeni za posodobitev glavnih izidov projekta.
 •  Vzpostaviti dolgoročne načrte in aktivnosti za podporo vzdržnosti izidov projekta.

Ciljne skupine

Glavna ciljna skupina

 • Ljudje, ki so odgovorni za odločanje o človeških virih, ohranjanju in vključevanju v zaposlitev. To so lahko strokovnjaki za ravnanje s človeškimi viri, vodje, predstavniki zavarovalnic in drugi.

Druge ciljne skupine:

 •  Predstavniki sindikatov ali drugi predstavniki zaposlenih
 •  Delodajalci in organizacije, ki jih zastopajo
 •  Izvajalci programov 

Upravičenci

Neposredni upravičenci:

 • Zaposleni, ki so zboleli ali so invalidni, ki jim lahko predlagani ukrepi pomagajo pri vključevanju v nadaljnje delo.

Posredni upravičenci so:

 • Izvajalci programov – s povečanim zavedanjem potrebnih ukrepov delodajalcev, ki lahko dopolnjujejo njihove programe.
 • Strokovnjaki za zdravje in varnosti – z uporabo znanja in pripomočkov, razvitih v projektu
 • Oblikovalci politike - s povečanim zavedanjem najboljših načinov za podporo ohranjanju in vračanju na delo.

 

Na vrh

Člansko področje

Ali še nimate svojega računa? Prijavite se zdaj!

Ali ste pozabili svoje geslo?

 

orodja

pripomocki:
natisni to stran
poslji to stran

Produkcija: Upravljanje spletne vsebine TOOLIP

zasnoval in razvil EWORX S.A.